Hidrokop d.o.o. je preduzeće koje je među prvima u Republici Srpskoj 2000-te godine prešlo na poslovanje po svjetskim standardima, te posjeduje sertifikate ISO 9001:2015 i IQNet 9001 koji su više puta reocjenjivani i potvrđeni.

2015 iso 424x600  DOC270719 27072019123522 page 001


 POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta page 001

 

Pin It

30godina uspješnog poslovanja!