U sklopu naših dijelatnosti, između ostalog specijalizovani smo za regulaciju vodenih tokova kao što su:

  • proširenja vodenih korita,
  • izrada i stabilizacija nasipa,
  • opločenje obala,
  • izrada obaloutvrda,
  • prosijecanje novih korita i rehabilitaciju postojećih,
  • kao i remont postojećih pumpnih postrojenja za prebacivanje vode.

 

Pin It

Više od34 godine iskustvagodine uspješnog poslovanja!