Izgradnja i rekonstrukcija novih i postojećih kanalizacionih  sistema, počev od Ø 110 do Ø 2500 mm. Radove, za čije izvodjenje posjedujemo licencu, izvodimo sa svim mogućim vrstama materijala u praksi primjenljivim u ovoj oblasti:

  • PE i PP rebraste cijevi i šahtovi;
  • PVC cijevi;
  • betonske cijevi i šahtovi;
  • poliesterske cijevi i šahtovi.

Posjedujemo svu neophodnu  opremu za varenje PE cijevi i ekstruder za varenje gotovih šahtova, a kao i licenciran stručni kadar.

Pin It

Više od34 godine iskustvagodine uspješnog poslovanja!