Preduzeće izmedju ostalog vrši izvodjenje radova u oblasti kompletne infrastruktrure za potrebe novoizgradjenih objekata za poslovanje i stanovanje a tu spadaju:

  • Izgradnja odvodnih cjevovoda, kišna i fekalna kanalizacija i slivnici za površinsku odvodnju;
  • Izgradnja vanjske hidrantske mreže i vodovodnih sistema od mjesta prikljčka na vodovodnu mrežu do zgrade ili objekta, kao i vodovodna i kanalizaciona okna;
  • Izgradnja komplet saobraćajne infrastukture, postavljenje ivičnjaka, asfaltiranje trotoara i saobraćajnica, vertikalana i horizontalna signalizacija i uredjenje zelenih površina;

Posjedujemo svu neophodnu opremu i sredstva kao i dugoogodišnje iskustvo  stručnog tima za izvodjenje ove vrste radova sto potvrdjuje naša  referens lista.

Pin It

Više od31 god godina uspješnog poslovanja!