Vršimo izradu komplet saobraćajnica sa obuhvatanjem svih vrsta radova:

  • iskopi,
  • nasipanje trupa puta, odvodnih kanala, propusta,
  • nasipanje i stabilizacija nosivih slojeva,
  • izrade ivičnjaka i slivnika,
  • bankina,
  • izrada usjeka i potpornih zidova,
  • obilježavanje i saobraćajna signalizacija,
  • proizvodnja i ugradnja asfaltne mase sa svim potrebnim atestima i sertifikatima od nadležnih institucija.

Pin It

Više od34 godine iskustvagodine uspješnog poslovanja!