Tehničke karakteristike

Betonska baza Banja Luka(R.J.Tunjice) za proizvodnju betona nalazi se u pogonu Tunjice udaljena oko 6,5 km od centra grada, na magistralnom putu  M4, Banja Luka – Prijedor.Betonska baza je njemačkog proizvodjača Liebherr, proizvedena 2010 godine, kapaciteta 90m3/h betona na sat, što je u prevodu oko 1000m3 svježeg betona dnevno, čime se omogućava nesmjetano snabdjevanje betonom više gradilišta istovremeno.Betonska baza ima tri silosa za cement kapaciteta 300 tona.Svaki od silosa je opremljen protuprašnim filterom sa elektromehaničkim čišćenjem i sigurnosnom ventilima.

Transport

Za transport betona koristi se 5 mikser-kamiona kapaciteta 9m3 i 10m3, a za ispumpavanje betona koriste se 4 auto – pumpe za beton proizvodjača Putzmeister, Cifa, sa dužinama strijela od 17m i 36m.

Kontrola kvaliteta

Kvalitet betona se svakodnevno ispituje u  (IUGERS) – Javna ustanova Institut za urbanizam, gradjevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Banja Luka.

Standardi

Baza za proizvodnju betona zadovoljava sve standarde ISO 9001-2008.

Tabela proizvodnog programa

Rb Proizvod
1 Mikserski beton
2 Pumpani beton
3 Beton otporan na mraz i so
4 Vodonepropusni betoni
5 Mlazni beton s čeličnim vlaknima
6 Beton otporan na sulfate
7 Mikroarmirani beton
8 Laki betoni
9 Torkert

Cijenimo potrebe naših klijenata i garantujemo kvalitet i profesionalnost!