Godina Naziv ugovora Investitor
2006 Izvođenje radova na izgradnji rezervoara "Gajani" za sistem vodosnabdjevanja izvorišta Maglajani

- Rezervoar  V=1000 m3
Opština Laktaši
2007 Izvođenje radova na izgradnji regulacije dijela korita Široke Rijeke (od kraja postojeće regulacije do mosta u Ul Mlađe Ćusića) u B.Luci Grad Banja Luka
2002-2006 Izvođenje radova na dijelu sistema za vodosnabdijevanje vodom sa izvorišta Povelič sjeverni dio Opštine Prnjavor-MZ Šibovska, V.Ilova, Grabik (1.609.120,56+801.305,85)

- PEHD cjevovod Ø 160-335 - 9,9km;

- Rezervoari  V=2x500m3

- Pumpne stanice 2x36,4 l/sIzvođenje radova na dijelu sistema za vodosnabdijevanje vodom sa izvorišta Povelič sjeverni dio Opštine Prnjavor-MZ Šibovska, V.Ilova, Grabik (1.609.120,56+801.305,85)

- PEHD cjevovod Ø 160-335 - 9,9km;

- Rezervoari  V=2x500m3

- Pumpne stanice 2x36,4 l/s
Opština Prnjavor
2008 Transportni cjevovod i distributivna mreža na dionici Vrbaška - Podgradci

- PEHD cjevovod Ø 40-315; 119,03 km;

- 3 pumpne stanice 28,5 l/s;

- 2 rezervoara V=50 i V=300 m3.
Vodovod i kanalizacija Gradiška
2008 Isporuka, montaža i izvođenje instalacija vanjskog vodovoda i kanalizacije Pevec d.o.o. Banja Luka
2011 Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnabdijevanja opštine Laktaši (3.197.024,87+572.080,28+1.075.828,19)

- PEHD cjevovod Ø 160-400 80,82 km; 3 rezervoara 500m3 i 2x100m3;pumpne i hl.stanice 2x3,9l/s i 2x18,05l/s
Štrabag AG
2010 Izgradnja primarnog cjevovoda Ø 800 mm u Zapadnom tranzitu (dionica od Trive Amelice zaključno sa kružnom raskrsnicom)

- DCI cjevovod  0,70km
Grad Banja Luka
2011 Vodosnabdijevanje II visinske zone naselja Česma (radovi na rezervoaru od 1000 m3, opremi i elektro radovi i oprema pumpne stanice)

- rezervoar V=1000m3
Grad Banja Luka
2014 Rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže u naseljima Pioljavnice, Ravnice i Vodičevo, Opština Novi Grad

Izgradnja vodovodne mreže:

- PEHD cjevovod od Ø 25 mm  do  Ø 160 mm,     34,81 km

- Pumpna stanica

- Rezervoar V=100 m3
Opština Novi Grad
2012-2013 Gradski sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, Banja Luka

Lot 1 - vodosnabdijevanje

- PEHD cjevovod DN 63-225 - 11,90 km,

- DCI cjevovod  DN 350 i 500 -  5,5 km,

- Kućni priključci -  1080 kom

- Rekonstrukcija saobraćajnice

Grad Banja Luka
2014-2015 Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnog sistema u opštini Laktaši – prva faza" LOT 1

-PEHD cjevovoda od Ø 25 mm do Ø315 mm, 103,00 km

-pumpna stanica

-rezervoara V = 100 m3
Oština Laktaši
2011- Izvođenje radova na regionalnom vodovodu "Crno Vrelo" (Donji Pervan-Petrov Gaj)  za Lot 1 Zajednički objekti

- PEHD cjevovod 23,77km;

- rezervoar 500m3,

-  buster uređaj sa tri pumpe 11l/s;

- taložnik vode; tehnološka oprema i daljinski nadzor
Centar za razvoj i unapređenje sela i

Opština Prijedor
2016 Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže, sanitarne zaštite izvorišta Mlakve i izgradnja primarne vodovodne mreže Rudice i Blatna Opština Novi Grad
2015-2016 Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema u gradu Prijedor Grad Prijedor

Galerija

Cijenimo potrebe naših klijenata i garantujemo kvalitet i profesionalnost!