Godina Naziv ugovora Investitor
2007 Izvođenje zemljanih radova kod hale u Aleksandrovcu Sima trade LTD
2010 Izvođenje zemljanih radova za bolnicu u Gradišci Aragosta invest d.o.o. Banja Luka
2012 Izvođenje građ.radova na vanjskom uređenju benzinske pumpe u Trnu. ENIKON GRADNJA d.o.o.

Galerija

Cijenimo potrebe naših klijenata i garantujemo kvalitet i profesionalnost!