Godina Naziv ugovora Investitor
2004 Projekat TP 9 – kablovska kanalizacija I mreža Banja Luka(lot 1) Telekom Srpske
2005 Izvođenje radova na izgradnji spojnih puteva u telekomunikacionim mrežama, izgradnja primarnih i sekundarnih pristupnih mreža i kablovske kanalizacije  LOT 2  i LOT 17 Telekomunikacije RS
2007 Izgradnja telekomunikacionih objekata (pristupna TK mreža, kablovska kanalizacija i spojni put optičkim kablom) TRN Telekomunikacije Republike Srpske
2009 Izgradnja telekomunikacionih objekata u Šušnjarima Telekom RS

Galerija

Cijenimo potrebe naših klijenata i garantujemo kvalitet i profesionalnost!