Godina Naziv ugovora Investitor
2011 Rekonstrukcija i modernizacija magistralnog vrelovoda "Borik", dionica Toplana - Hotel "Bosna"

Zajednički nastup: Montavar metalna nova, Iso plus, Hidro-kop
Grad Banja Luka
2013 Građevinski radovi po sanaciji kvarova na toplovodnoj mreži za potrebe Toplana Toplana a.d. Banja Luka
2016- Građevinski radovi po sanaciji kvarova na toplovodnoj mreži za potrebe Toplana Toplana a.d. Banja Luka

Galerija

Cijenimo potrebe naših klijenata i garantujemo kvalitet i profesionalnost!