Osnivač, vlasnik i direktor firme ”Hidro-kop” d.o.o.  g-din Radislav Babić:

„Preduzeće »Hidro-kop« d.o.o. osnovano je u aprilu 1990. godine, kao građevinsko preduzeće na području Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se svojim radom, poštovanjem rokova, kvalitetom i  profesionalnošču dokaže na polju građevinarstva i projektovanja, da se plasira u sam vrh građevinske djelatnosti i podstakne konkurenciju, da doprinese ravnomjernijem razvoju i dostizanju određenog nivoa kvaliteta u građevinarskoj djelatnosti uopšte, većoj produktivnosti mladih diplomiranih inženjera, tehničara i zanatlija, koji su dio tima kompanije. Osnovna djelatnost firme predstavlja izvođenje građevinskih radova u oblastima niskogradnje i hidrogradnje.

Specijalizovani smo za:

  • izgradnju i rekonstrukciju vodovodnih sistema;
  • izgradnju hidrograđevinskih objekata;
  • izgradnju i rekonstrukciju kanalizacionih sistema;
  • izgradnju i rekonstrukciju telekomunikacionih mreža;
  • izgradnju i rekonstrukciju toplovoda i gasovoda , te postavljanje ostalih cijevnih instalacija;
  • uređenje vanjskih terena (opločenja gradskih trgova, trotoara, uredjenje sportskih terena i slično);
  • izgradnja saobraćajnica;
  • proizvodnja i ugradnja svih vrsta betona i asfalta.

”Hidro-kop” d.o.o.  zapošljava 150  radnika i kadrovski je opremljen stručnim osobljem koje posjeduje relevantne licence. Imamo 14 inženjera, te veliki broj građevinskih tehničara i ostalih kvalifikovanih radnika. Različitim stimulansima i nagradama ”Hidro-kop” brine o sopstvenom kadru te neprestalno ulaže u njihovu edukaciju. Preduzeće takođe posjeduje licence, kao i svu građevinsku mehanizaciju, opremu i postrojenja potrebnu za obavljanje pomenutih djelatnisti.

”Hidro-kop”je danas lider u oblasti hidrogradnje, a o uspješnom poslovanju svjedoče mnoga priznanja i nagrade. Od strane privredne komore Republike Srpske, proglašeni smo za najuspješnije preduzeće u oblasti građevinarstva 2006. godine.

Među prvima je u Republici Srpskoj 2000-te godine prešao na poslovanje po svjetskim standardima, te posjeduje sertifikate ISO 9001:2008 i IQNet 9001 koji su više puta reocjenjivani i potvrđeni.“

 

Cijenimo potrebe naših klijenata i garantujemo kvalitet i profesionalnost!